Kontakty

Adresa:
  • Ministerstvo vnitra ČR
  • Kodaňská 1441/46
  • 101 00 Praha 10
Ukázat na mapě (Google) Ukázat na mapě (what3words)
Fakturační adresa:
  • Ministerstvo vnitra ČR
  • Nad Štolou 936/3
  • 170 34 Praha 7
  • IČ: 00007064
  • DIČ: CZ00007064
Financováno z projektu Využívání prvků procesního řízení a zavedení standardů pro výkon prioritních agend veřejné správy ("PMA 3"), reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0004225