Ke stažení

Metodika úkonu na žádost (PDF, 1.64 MB)
Metodika projektu PMA 3 v kostce (PDF, 547.23 kB)
001_OO_Odstranění či omezení osobních údajů ve velkém technickém průkazu (PDF, 442.44 kB)
002_OO_Změna vlastníka silničního vozidla_V1 (PDF, 490.45 kB)
003_OO_Změna vlastníka silničního vozidla_V2 (PDF, 442.64 kB)
004_OO_Zrušení povinnosti předkládání dokladu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla_V1 (PDF, 441.26 kB)
005_OO_Zrušení povinnosti předkládání dokladu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla_V2 (PDF, 440.4 kB)
006_OO_Nepřechýlení příjmení (PDF, 441.86 kB)
007_OO_Žádost o nepřechýlení příjmení (elektronická) (PDF, 440.45 kB)
008_OO_Potvrzení o občanském průkazu přes Portál občana (PDF, 445.86 kB)
009_OO_Potvrzení o řidičském průkazu přes Portál občana (PDF, 446 kB)
010_OO_Průvodce životní událostí Ztráta dokladů (PDF, 440.2 kB)
011_OO_automatické nahlášení na pojišťovnu (PDF, 361.51 kB)
012_OO_jasná dokladová pravidla u domácích porodů (PDF, 360.58 kB)
013_OO_Průvodce životní událostí Úmrtí (PDF, 360.76 kB)
014_OO_identifikační čísla uren (PDF, 360.11 kB)
015_OO_zjednodušení LPZ (PDF, 361.62 kB)
016_OO_komunikace ÚP a ČSSZ (PDF, 359.67 kB)
017_OO_Zneplatnění občanského průkazu a cestovních dokladů přes Portál občana (PDF, 448.99 kB)
018_OO_Zneplatnění řidičského průkazu přes Portál občana (PDF, 449.51 kB)
019_OO_Zneplatnění technického průkazu a osvědčení o registraci vozidla přes Portál občana (PDF, 449.25 kB)
020_OO_Zneplatnění zbrojního průkazu přes Portál občana (PDF, 446.2 kB)
021_OO_Přidání čísla bytové jednotky při přihlašování k trvalému pobytu (PDF, 505.37 kB)
022_OO_Asistované podání při ohlášení změny místa trvalého pobytu (PDF, 437.51 kB)
023_OO_Automatické generování Potvrzení o změně místa trvalého pobytu a jeho tisk (PDF, 437.91 kB)
024_OO_Propojení informačních systémů úřadů a Policie ČR přes eGSB při ohlašování odcizení řidičského průkazu (PDF, 448.97 kB)
025_OO_Odstranění údaje o místě trvalého pobytu z OP (PDF, 438.14 kB)
026_OO_Ohlášení změny místa trvalého pobytu prostrednictvim Portalu obcana (PDF, 523.77 kB)
027_OO_Ohlášení ztráty dokladu Policii ČR (PDF, 437.45 kB)
028_OO_Rozšíření povědomí o rozdílech mezi ÚP, ČSSZ, OSPOD a odborem sociálních věcí (PDF, 362.65 kB)
029_OO_Zjednodušení dokládání výkonu veřejné služby (PDF, 363.02 kB)
030_OO_Jednotný informační systém (PDF, 363.65 kB)
031_OO_průvodce vyplněním formulářů (PDF, 361.41 kB)
032_OO_univerzální potvrzení o studiu (PDF, 359.51 kB)
033_OO_Odstranění údaje o trvalém pobytu z ORV (PDF, 515.68 kB)
034_OO_Změna ORV na čipovou kartu (PDF, 639.01 kB)
035_OO_Úplna elektronizace TP (PDF, 479.95 kB)
036_OO_Vznik uživatelského modulu při RSV (PDF, 469.04 kB)
Metodika pro evidenci služeb VS (PDF, 1.18 MB)
Příklady atributů (DOCX, 80.34 kB)
Šablona pro přípravu podkladů pro katalog služeb VS (XLSM, 61.54 kB)
Příklady služeb VS, úkonů a obslužných kanálů z agendy A119 - Informační systém datových schránek (XLSM, 56.45 kB)
Metodika detailního popisu služeb VS (PDF, 1.32 MB)
P1-sablona-detailniho-popisu (DOCX, 228.98 kB)
Uzivatelska-prirucka-k-AIS-Sprava-katalogu-v2.0 (DOC, 1.78 MB)
usnesení č. 826 (PDF, 208.92 kB)
Aktualizovana podoba plánu digitalizace (XLSX, 334.39 kB)
důvodová_zpráva (DOCX, 452.63 kB)
Metodický pokyn k detailním popisům (PDF, 760.56 kB)