Katalog služeb VS

Cílem Katalogu služeb VS je přehledně informovat klienta o všech dostupných službách veřejné správy (VS) a zároveň díky evidenci služeb VS, úkonů a jejich obslužných kanálů stanovit plán digitalizace a podpořit tím rozvoj eGovernmentu.


...

Pokud Vás zajímají bližší informace o účelu katalogu služeb, naleznete je v sekci Pro veřejnost.

Pokud máte zájem nahlédnout na konkrétní data z katalogu služeb, naleznete je v sekci Pro odbornou veřejnost.

Pokud máte povinnost plnění katalogu služeb a zajímají Vás stručné informace a návody, naleznete je v sekci Pro úředníky