Veřejnost

Evidence služeb VS

Evidence služeb VS slouží k inventarizaci všech služeb, které stát poskytuje klientům. Nad evidenci služeb VS se stanovuje plán digitalizace.

Plán digitalizace

Podle zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o právu na digitální služby“), má vláda do 1. 2. 2021 stanovit plán digitalizace, aby do 1. 2. 2025 šlo všechny služby vyřizovat digitálně (pokud je to účelné). Po schválení vládou bude plán digitalizace dostupný na stránkách vlády. 

Aktualizovanou podobu plánu digitalizace vláda schválila 20. 9. 2021. Bližší informace naleznete v Usnesení č. 826 a v důvodové zprávě.

Informace o službách VS

Do styku s obsahem katalogu služeb přijdete především na Portálu veřejné správy, kde jsou ke všem službám veřejné správy uživatelsky přívětivou formou uvedeny veškeré informace, jako je např. kdy a kde službu řešit, jakým způsobem, nebo co všechno potřebujete k jejímu vyřízení. Na Portálu veřejné správy naleznete mj. také obecné informace o právech a povinnostech občanů České republiky a další užitečné informace a odkazy.