Stěhování (se změnou trvalého pobytu)

Stěhování je v životě člověka významná událost, která se často pojí s nemalým stresem. Tato životní událost neznamená jenom fyzickou změnu bydliště. Její součástí je samo hledání nového bytu či domu, jeho nákup či pronájem, nebo případný prodej původní nemovitosti.


...

Úspěšné nalezení nového domova s sebou nese nové povinnosti, a to především v případě, že se rozhodnete změnit i svůj trvalý pobyt. Se samotnou změnou trvalého pobytu se také pojí velké množství byrokracie, jako například vydání nového občanského průkazu či zápis změny údajů v registru vozidel a výměna dokladů k vozidlu. Tyto služby musí řešit skoro každý.

„Další nahlašování - banka, pojišťovna, knihovna, univerzita, ČSSZ, VZP, finančák - první úřednice mi tvrdila, že to nahlašovat musím, další, že ne. Na VZP a ČSSZ jsem jim psala email, přišlo mi potvrzení, že jim to stačí. Pojišťovna i banka chtěly vidět občanku, protože si ji kopírují, což jsem nevěděla, takže jsem tam šla dvakrát; pojišťovně stačila ta provizorní kartička, zatímco bance nestačila. Proces se tím protahuje, že se musí držet v paměti to, že až dostanu novou občanku, tak musím jít něco zařizovat.“ (Žena, 29, VŠ)

Životní událost stěhování byla zpracovávána a následně analyzována z více úhlů pohledu. Jedná se především o legislativu, dále pak o pohled občanů na průchod službami, které zahrnuje konkrétní životní událost, a v neposlední řadě o informace od úředníků, kteří požadavky občanů vyřizují. Zjištění byla shrnuta ve výzkumné zprávě a vizualizována do různých typů myšlenkových map a grafických výstupů.

Z rozhovorů s občany vyplývá, že by tuto ŽU ve vztahu s úřady chtěli řešit:

·     rychle,

·     na jednom místě, jednou návštěvou,

·     přehledně,

·     elektronicky.

Projekt PMA 3 navrhuje optimalizační řešení změny trvalého pobytu, jako například:

·     možnost stažení formuláře online a vyplnění do tiskopisu,

·     podat formulář přes datovou schránku (úplné elektronické podání),

·     úředník vyplní formulář místo občana (asistované podání) – rušení tiskopisů,

·     jedna rozpoznatelná webová stránka s jednoduchými průvodci pro veřejnou správu (gov.cz),

·     informování občana o tom, že doklad je vystaven (email, SMS),

·     informovanost o jednotlivých kódech (např. BOK), na co slouží a jak využít funkcí elektronického občanského průkazu (eOP),

·     provázat ohlašovací povinnosti a další subjekty přes základní registry,

·     zrušení podpisu na občanském průkazu,

·     zrušení údaje trvalého pobytu  na občanském průkazu,

·     zrušení trvalého pobytu na osvědčení o registraci vozidla.