Narození dítěte

Životní událost Narození dítěte je spojena nejen s očekáváním, radostmi a starostmi, ale také s právy a povinnostmi vůči veřejné správě. Lidé by však neměli být zatěžováni zbytečnou byrokracií.

...

Občan, především rodiče dítěte mají v tuto chvíli na starosti spoustu jiných záležitostí a veřejná správa by měla těmto lidem vyjít maximálně vstříc. Pro rodičky je velmi stresující a namáhavé těsně po porodu navštěvovat úřady osobně, a proto by zejména ony ocenily fungující elektronickou komunikaci s úřady z pohodlí svého domova, kde se mohou o své dítě postarat.

V rámci výzkumu, který mapoval nastavení služeb veřejné správy související s životní událostí (ŽU) Narození dítěte, byly provedeny polostrukturované rozhovory s občany a s úředníky na úřadech obcí s rozšířenou působností, dále byla využita metoda focusgroup a výzkumného deníku.

Na základě získaných informací skrze mapování nastavení služeb veřejné správy (VS) analytický tým PMA 3 předkládá návrhy optimalizačních opatření, u kterých by s pomocí gestorů jednotlivých služeb mělo následně dojít k výběru a testování nových variant řešení služeb VS a jejich legislativnímu ukotvení

Na základě výzkumu a rozhovorů s občany vyplývá, že by tuto ŽU ve vztahu s úřady chtěli řešit:

  • systematicky,
  • elektronicky,
  • na jednom místě, přes sdružené přehledné a aktualizované webové stránky a 
  • „lidsky".

Jelikož výzkum probíhal i mezi úředníky, navrhuje projekt PMA 3 optimalizační řešení i v této oblasti, například odstranění 4 zákonných důvodů pro nepřechylování příjmení nebo zrušení evidenčního čísla na rodných listech a jeho nahrazení jiným prvkem (např. hologramem).

V souvislosti se snahami PMA 3 je však nutné zdůraznit, že elektronizace některých dokumentů může proces v některých případech také znesnadnit, protože některé elektronické dokumenty by se musely scanovat a procházet konverzí, administrativně by tak byl proces náročnější.