Základní kurz

eGovernment, procesní modelování a PolicyLaby

Zajímáte se o elektronizaci veřejné správy? Chcete se zorientovat v tom, jak funguje eGovernment v zahraničí a co všechno patří do českého eGovernmentu? Plánujete v úřadu digitální transformaci? Chcete vědět, jak se zkoumá veřejná správa? Proč je dobré se na služby veřejné správy dívat z pohledu uživatelů (občana, podnikatele)? Jak se navrhují optimalizace? Nejen na tyto otázky vám odpoví lektoři Základního kurzu eGovernment, procesní modelování a PolicyLaby


O školení

Vzhledem k zvyšující se poptávce ze strany veřejnosti po elektronických službách veřejné správy pro Vás Ministerstvo vnitra připravilo školení o eGovernmentu v ČR i v zahraničí a o možnostech, postupech a nástrojích pro přípravu na postupnou digitální změnu v úřadu.

Školení je určeno pro úředníky ústředních správních úřadů a pro zaměstnance ve veřejné správě, kteří se chtějí dozvědět více o eGovernmentu nebo kteří uvažují o digitální transformaci svěřené agendy. Kurz napomáhá k základní orientaci v nástrojích eGovernmentu a přiblíží sérii postupů, které je dobré udělat před zahájením plánování změn směrem k digitalizaci služeb veřejné správy.

Během celého školení se účastníci také postupně seznámí s tím, jak může fungovat podpůrné analytické pracoviště (ve Velké Británii je to tzv. PolicyLab), které napomáhá pomocí procesního modelování, datové analýzy, nových přístupů a zavádění digitálních technologií měnit veřejnou správu tak, aby byla uživatelsky přívětivá pro občany a zároveň aby odlehčila administrativě.

Školení je zdarma.

Nabízený vzdělávací kurz není zahrnut do režimu vzdělávání úředníků podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, neboť ten v současné době neumožňuje Ministerstvu vnitra kurz akreditovat.

Forma školení

Školení se skládá ze dvou částí: prezenční kurz (20 hodin) a e-learning (20 hodin).

Prezenční kurz je rozložen do tří po sobě jdoucích dní (7 hodin, 7 hodin a 6 hodin). Proběhne online formou videokonference přes platformu Webex. K účasti na videokonferenci budete potřebovat připojení k internetu a notebook nebo počítač s funkčním reproduktorem.Pokud budete chtít do výkladu slovně vstupovat, musíte mít funkční i mikrofon. Funkční kamera není nutná.

Kurzem budou provázet lektoři, kteří mají s jednotlivými tématy zkušenosti z praxe. Aby byla zajištěna možnost individuální interakce a komunikace s lektory, kapacita každého z online školení bude maximálně 20 účastníků.

Prezenční kurz je za účelem prohloubení probíraných témat doplněn o e-learningovou formu výuky, v jejímž rámci budou mít účastníci kurzu k dispozici sadu vzdělávacích materiálů.

Pro získání certifikátu o úspěšném absolvování kurzu bude nutná účast na obou těchto formách školení.

Obsah kurzu

1. Blok - eGovernment v ČR, eGovernment v zahraničí, procesní modelování v BPMN

2. Blok - projekt PMA 3, spolupráce s obcemi, Průvodci životními událostmi, optimalizační opatření, PolicyLaby jako inspirační zdroje  

3. Blok - Porozumění vizualizacím dat, Katalog služeb, Portál veřejné správy, design systém a přístupnost internetových stránek a mobilních aplikací

e-learning - eGovernment v ČR, eGovernment v zahraničí, projekt PMA 3, spolupráce s obcemi, Katalog služeb, Průvodce životními událostmi, procesní modelování, design systém a přístupnost internetových stránek a mobilních aplikací, optimalizační opatření

Přihlášení

DatumObsazenost 
25.10. - 27.10.2021 21/22
08.11. - 10.11.2021 19/20
01.12. - 03.12.2021 10/10 Kurz je obsazen