DomůNástrojeVýzkum od stolu

Výzkum od stolu

Výzkum od stolu

Popis nástroje


Výzkum od stolu neboli desk research, je založen na vyhledání, zpracování a vyhodnocení dat, která můžeme sesbírat tzv. od stolu, tedy bez cesty do terénu.

  • Můžeme využít dat dostupných na webu zadavatele a nejrůznější podklady o jeho agendách, které nám poskytne.
  • V některých případech lze využít dostupné statistiky (např. Českého statistického úřadu) nebo výsledky již realizovaných výzkumů.
  • Nezbytně sem patří prostudování legislativy, která se váže k agendám vybraným pro digitalizaci.

Data získaná v rámci výzkumu od stolu interpretujeme přehlednou formou, jako například:

  • Jasně definujeme a specifikujeme agendu. Vyjasníme si kritéria, která nás zajímají. Zmapujeme rozsah agendy, zastoupení uživatelů, četnost úkonů.
  • Vytváříme schéma, které znázorňuje všechny aktéry a jejich vztah k agendě a vzájemné interakce. Vyplyne z něj i základní přehled potřeb jednotlivých aktérů.
  • Prostudujeme legislativu a vytvoříme přehled závazných předpisů, které agendu vymezují, a případných potřebných úprav, které budou pro digitalizaci potřeba.

Výzkum od stolu je logickým začátkem každého výzkumu. Pomáhá nám jasně si definovat a specifikovat oblast agendy vybrané k digitalizaci a dobře připravit následný výzkum mezi aktéry.

Máte dotaz?

Zanechte nám na sebe kontakt a my se Vám ozveme.

Logo EULogo Digitální a informační agenturaLogo PMA3