DomůNástrojeVýzkum mezi aktéry

Výzkum mezi aktéry

Výzkum mezi aktéry

Terénní výzkum, výzkum v terénu, neboli field research, je jednou z hlavních metod používaných v oboru sociální a kulturní antropologie.

 • Je nezbytný, pokud chceme komplexním způsobem poznat cílovou skupinu a porozumět problémům, se kterými se potýká.
 • Jako etnografové strávíme určitou dobu s jednotlivými typy aktérů, zkoumáme jejich přirozené prostředí a každodenní rutinní činnosti.
 • Důležité je rovněž stanovit si výzkumné otázky, určit zdroje dat a postup jejich získání, připravit se na vlastní výzkum, připravit postup při analýze a interpretaci dat.

V rámci výzkumu mezi aktéry používáme řadu postupů/technik, především pak:

 • Pozorování může být standardizované (kvantitativní) nebo nestandardizované (kvalitativní), zúčastněné či nezúčastněné.
 • Pomáhá nám lépe nahlédnout a pochopit chování lidí a hloubkově zmapovat činnosti, vztahy, prostředí a kontext přímo v terénu.
 • Kontextový rozhovor kombinuje prvky rozhovoru a pozorování. Ptáme se informantů, co dělají, a proč a jak to dělají. Získáme tak množství detailních informací.
 • Rozhovor je polostrukturovaný - máme k dispozici scénář rozhovoru, ale otázky nejsou všechny známy předem, můžeme reagovat na informanta.
 • Vše zapisujeme, nahráváme, děláme si poznámky. Důležité jsou citace informantů i naše dojmy a postřehy.


 • Průběžně zaznamenáváme vývoj našich prací a výzkumu a všechny naše postřehy nebo zajímavá zjištění.
 • Umožňuje nám to vracet se v čase a reflektovat nová zjištění v kontrastu těch předchozích, sledovat, co ovlivnilo další vývoj a neopomenout důležité souvislosti.
 • Všechny zaznamenané poznatky – především z rozhovorů, ale i pozorování a našich záznamů – zpracováváme do formy tzv. person.
 • Persony jsou nástrojem, který z dat vytváří archetypy současných nebo budoucích uživatelů služby.
 • Umožňují utřídit správné informace z velkého množství dat z uživatelského výzkumu a předat je srozumitelnou formou.
 • Pomáhají získat představu, pro koho vlastně navrhujeme řešení, a umožňují nastavit vhodné způsoby komunikace s uživateli.
 • Jsou velmi užitečné pro sdílení informací o uživatelích v rámci týmu i se zadavatelem.

Máte dotaz?

Zanechte nám na sebe kontakt a my se Vám ozveme.

Your EuropeYour EuropeYour Europe