DomůNástrojeVytvoření podkladů pro zadání zakázky

Vytvoření podkladů pro zadání zakázky

Vytvoření podkladů pro zadání zakázky

Popis nástroje


Podklady pro zadání zakázky tvoříme v návaznosti na naši analýzu, která vychází ze zjištění získaných prostřednictvím výzkumů a procesního mapování aktuálního stavu průběhu agendy.

Připravíme detailní podklady pro vytvoření nebo úpravu či rozšíření systémové podpory pro digitalizaci agendy. Řešení navrhujeme tak, aby:

 • využívalo propojenosti dat,
 • přinášelo omezení chybovosti,
 • odbourávalo papírové verze dokumentů,
 • eliminovalo ruční práci úředníka,
 • umožňovalo efektivní sdílení informací mezi aktéry,
 • zjednodušovalo procesy.

Výstupy předkládáme zadavateli v následující souslednosti:

 • v první fází předkládáme zadavateli výsledky analýzy, tj. popis celé problematiky agendy a návrh řešení;
 • následně zpracujeme dokument funkční specifikace pro úpravu či rozšíření existující systémové podpory úřadu o nové funkcionality, které budou využity navrhovanou digitální podobou agendy;
 • v případě, že jsou součástí zakázky také uživatelské testování a evaluace, navrhujeme nástroje, které budou pro tyto účely využity, a poskytujeme konzultační podporu během jejich realizace.

Pro úspěšnou realizaci a soulad je velmi důležité, aby funkční specifikaci zadavatel četl. Proto:

 • ji píšeme tak, aby byla přesná, ale také maximálně srozumitelná – jednoduchý jazyk, jednoduché věty - a jednoduše přehledná – používáme odrážky, tabulky a grafická znázornění;
 • poskytovala přehled, a ten pak byl naplněn detaily;
 • nepoužíváme standardní šablony, protože každá specifikace má jiné nároky na celkovou strukturu a popis požadavků.

Máte dotaz?

Zanechte nám na sebe kontakt a my se Vám ozveme.

Your EuropeYour EuropeYour Europe