DomůNástrojeUživatelské testování a evaluace

Uživatelské testování a evaluace

Uživatelské testování a evaluace

Popis nástroje


Návrh nástrojů pro uživatelské testování a evaluaci tvoříme v návaznosti na naši analýzu, výzkumy a procesní mapování:

 • připravíme návrh, který může být přímo součástí podkladů pro zadání zakázky, nebo samostatně;
 • následně poskytujeme konzultační podporu během realizace.

V rámci uživatelského testování aplikace je možné testovat prototyp nebo již hotovou aplikaci (resp. vytvořenou nebo rozšířenou systémovou podporu):

 • uživatelské testování probíhá podle scénáře obsahujícího sled úkolů zasazených do kontextu, které participanti provádí v aplikaci;
 • může být využita např. kombinace metod Tree Testing (ověřuje nalezitelnost klíčových témat a funkcí) a System Usability Scale (měří „vnímanou“ jednoduchost používání);
 • testováním ověřujeme srozumitelnost informační architektury aplikace a efektivitu řešení agendy prostřednictvím nové aplikace oproti stavu před vznikem aplikace.

Srozumitelnost informační architektury aplikace

 • zvládne uživatel splnit úkol v softwarovém rozhraní?
 • zvládne uživatel nalézt příslušný prvek/položku v aplikaci?
 • rozumí uživatel tomu, jak mohou funkce rozhraní fungovat?
 • která ikona bude pro uživatele srozumitelnější?
 • zaznamená uživatel důležité odkazy/informace?
 • kolik času zabere uživateli najít určitou položku nebo splnit zadaný úkol?

Efektivita řešení agendy prostřednictvím nové aplikace oproti stavu před vznikem aplikace

 • jaké výhody nebo nevýhody uživatelům aplikace přinese?
 • kolik času případně ušetří?

K evaluaci vytvořeného řešení využíváme uživatelské statistiky:

 • jsou zpracovány formou koláčových, sloupcových a spojnicových grafů;
 • sledování se nastavuje přímo v kódu stránek, s využitím nástrojů pro analýzu - např. Google Analytics;
 • jsou průběžně dostupné pro úředníka – otevře si reporty a sleduje přehledné odpovědi na otázky;
 • analýzou ověřujeme, kdo a jak často aplikaci využívá a jaký je detailní průběh agendy.

Sledováním detailního průběhu agendy ověřujeme například:

 • kolik žádostí vytvoří žadatelé průměrně za rok a jak jsou časově rozloženy v jednotlivých měsících?
 • jaký je poměr uživatelů využívajících aplikaci online a uživatelů využívajících osobní podání?
 • co uživatelé řeší v aplikaci nejčastěji a kolik času stráví podáním žádosti (případně dalšími akcemi)?
 • kolik uživatelů využívá online platební bránu?
 • jak často uživatelé do aplikace vstupují?

Máte dotaz?

Zanechte nám na sebe kontakt a my se Vám ozveme.

Your EuropeYour EuropeYour Europe