Katalog služeb VS

Katalog služeb VS je databáze všech dostupných služeb veřejné správy. Jeho cílem je přehledně informovat klienta (běžného občana) a zároveň díky evidenci všech služeb, úkonů a jejich obslužných kanálů stanovit plán digitalizace a podpořit tím rozvoj eGovernmentu.

Bližší informace ke katalogu služeb

Evidence služeb VS

Evidence služeb VS slouží k inventarizaci všech služeb, které stát poskytuje klientům. Díky evidenci služeb VS se stanovuje plán digitalizace.

Evidence služeb VS probíhá při ohlášení agendy v AIS RPP Působnostním.

Pokud by vás zajímaly bližší informace k evidenci služeb veřejné správy, tak na zvláštní stránce naleznete Metodiku a další přílohy pro evidenci služeb VS.

Plán digitalizace

Podle zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o právu na digitální služby“), měla vláda do 1. 2. 2021 stanovit plán digitalizace, aby do 1. 2. 2025 šlo všechny služby vyřizovat digitálně (pokud je to účelné).

Tomu, jaké služby mají být poskytovány digitálně a které nikoli, se věnuje Příručka pro plánování digitalizace služeb VS v ČR.

Detailní popisy

Pro každou evidovanou službu iniciovanou klientem musí být vytvořen tzv. detailní popis.

Detailní popisy se zobrazují na Portálu veřejné správy - jedná se tedy o texty které jsou veřejně přístupné. Z toho důvodu se u nich klade důraz především na to, aby byly srozumitelné a pochopitelné pro běžného občana. Obsahují především základní popis služby samotné, ale také to, kde a kdy ji vyřizovat, koho se týká, zda-li se lze odvolávat, kde najít více informací a podobně.

Samotné vytváření popisů se pak provádí v systému s názvem Správa katalogů.

Pokud by vás zajímaly bližší informace k detailním popisům služeb, tak na zvláštní stránce naleznete Metodiku včetně příloh.

Evidence služeb

Data z evidenční části katalogu služeb VS je možné si zobrazit prostřednictvím interaktivní vizualizace dat. 

Veřejně dostupná data k evidenční části katalogu služeb jsou k nalezeni na portálu otevřených dat.

Plán digitalizace

Aktualizovanou podobu plánu digitalizace vláda schválila 20. 9. 2021. Bližší informace naleznete v Usnesení č. 826 a v důvodové zprávě.

Zdrojový kód a data k analýze harmonogramu digitalizace naleznete na code.gov.cz (větev Main). 

Informace o službách VS

Do styku s obsahem katalogu služeb VS přijdete především na Portálu veřejné správy, kde jsou ke všem službám veřejné správy uživatelsky přívětivou formou uvedeny veškeré informace, jako je např. kdy a kde službu řešit, jakým způsobem, nebo co všechno potřebujete k jejímu vyřízení. 

Detailní popisy jsou také přístupné jako otevřená data. Prostřednictví API je možné publikovat záznamy na externích stránkách. Jednotlivá OVM tak nebudou muset replikovat hotové záznamy a jednoduše je pouze pomocí API zobrazí na svém portálu. Další informace týkající se katalog služeb naleznete na stránkách architektury eGovernmentu ČR.

Další informace ke stažení

Chcete vědět více o
projektu PMA3?

PMA3 slouží jako analytická podpora rozvoje eGovernmentu v České republice.

Na základě zjištění optimalizuje procesy a navrhuje řešení ve spolupráci s ústředními správními úřady, obcemi a kraji.

PROZKOUMAT MOŽNOSTI PMA3
Katalog služeb
Logo EULogo Digitální a informační agenturaLogo PMA3