Odborná veřejnost

Účinná a veřejně dostupná data z evidenční části katalogu služeb naleznete na Portálu otevřených dat.

Zdrojový kód a data k analýze naleznete na code.gov.cz (větev Main).

Otevřená data k popisné části katalogu služeb naleznete na Portálu otevřených dat.

Další informace naleznete na stránkách Architektury eGovernmentu ČR.