Prohlášení o přístupnosti

Stránky Portálu veřejné správy se snaží o maximální přístupnost obsahu i všech svých funkčností pro všechny uživatele internetu. Při tvorbě a správě těchto stránek byla a je zohledněna přístupnost a bezbariérovost webu tak, aby splňovaly zásady přístupnosti podle metodiky Pravidel tvorby přístupného webu připravené pro účely novely Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a jejích úprav (81/2006 Sb.).

Publikované soubory

Vzhledem k povaze Portálu veřejné správy nesměřují všechny odkazy pouze na webové stránky, ale také na obecné soubory - publikované dokumenty a jejich přílohy v různých formátech.

Tyto soubory lze zobrazit ve volně dostupných externích aplikacích:

 • PDF – Pro prohlížení souborů v tomto formátu použijte prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení na stránkách společnosti Adobe Systems, Inc.
 • FO, ZFO – Software602 Form Filler
 • XML, XSD - PSPad, Notepad ++
 • XLS, XLSX - Microsoft Excel Viewer
 • RTF, DOC, DOCX - Microsoft Word Viewer
 • ODS, ODT - OpenOffice
 • ISDOC, ISDOCX - ISDOC reader
 • EDI - PSPad, Notepad ++


Za obsah a přístupnost odkazovaných dokumentů jsou zodpovědné jednotlivé publikující instituce. Apelujeme na tyto instituce, aby zveřejňované soubory odpovídaly zásadám pro přístupnost dokumentů a dodržovaly sedmero zásad, které by každý přístupný dokument měl splňovat.

Zobrazovaný obsah externích informačních systémů

U zobrazovaných dat z jiných informačních systémů může dojít k tomu, že část obsahu, získaná z těchto externích zdrojů, není plně přístupná. 

Typicky se to týká zobrazování textů zákonů a právních předpisů, kde se v některých případech vyskytují např. tabulky vytvořené formou prostého textu zarovnaného mezerami. Méně významné problémy podobného typu (zejména formátování seznamů pomocí tabulek a ne správnými sémantickými značkami) se vyskytují i v textech zveřejňovaných informací a životních situací.

Tato data nejsou ve správě Portálu veřejné správy a bohužel v tento okamžik nejsme schopni jejich přístupnost vylepšit. Jednáme s poskytovateli dat o možnostech řešení.

Minimální nároky na hardware

Splňuje běžný kancelářský počítač nebo notebook s připojením k Internetu.

Minimální internetové připojení

Splňuje běžně dodávané ADSL připojení s rychlostí 1024/256 kb/sec (dnes běžně na trhu 8192/512 a více).

Podporované webové prohlížeče

Splňují webové prohlížeče se zapnutým i vypnutým JavaScriptem. 

Lepšího uživatelského pocitu však dosáhnete, ponecháte-li JavaScript ve Vašem prohlížeči zapnutý. Neznamená to však, že každá verze webového prohlížeče je pro práci na portále vhodná. Mezi nepodporované prohlížeče patří zejména staré verze, které již nejsou podporovány ani ze strany jejich výrobců.

Testované prohlížeče

Vzhledem k množství webových prohlížečů nelze garantovat plnou podporu na každém z nich. Testování aplikace aktuálně probíhá na následujících verzích prohlížečů:

 • MS Internet Explorer 11 a EDGE
 • Mozilla Firefox 53 a ESR
 • Google Chrome 59
 • Safari 9 a 10

Operační systém Windows XP, prohlížeč Microsoft Internet Explorer 8 a jeho starší verze nejsou podporovány. Prohlížeč Microsoft Internet Explorer 8 není od 12. 1. 2016 podporován ze strany společnosti Microsoft (více informací) a je doporučen přechod na aktuální verzi prohlížeče.

Kontakt

Stále pracujeme na tom, aby byl Portál veřejné správy bez problémů přístupný všem uživatelům. Pokud narazíte na jakýkoli problém, dejte nám prosím vědět. Pro sdělení námětů, postřehů či informací o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím využijte kontakty uvedené na stránce Ministerstva vnitra.